Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Boomer XE4 with digital drill plan

Dynamic Tunneling Package

Idag finns alla tunneldrivningsprojekt i en 3D CAD-modell. Med programvaran Dynamic Tunneling Package kan borriggen skapa sina egna borrningsplaner direkt vid tunnelgaveln. Du laddar bara nned tunnelns eller ortens konturer till borriggen tillsammans med en borrplansregelfil. Borriggen skapar då borrplaner som skräddarsytts för den sektion den just då navigerar i.

Kontakt

Mer exakt borrning

Tidsbesparande

Ökad effektivitet

Noggrannhet och effektivitet

På grund av att borrplanen alltid genereras vid den faktiska sektionen där navigering sker stämmer den alltid exakt. Nu finns inte längre något behov av frihandsborrning eller av attanvända en gammal borrplan som “nästan” stämmer. Det ger bättre sprängning och bättre kvalitet på konturerna.

 

I stora tunnel- eller gruvprojekt går i dag mycket av tiden till att åka upp och ned med nya borrplaner. Därför skapar Dynamic Tunneling Package borrplanerna direkt i borren så att all den tiden sparas in. Med Dynamic Tunneling Package är allt du behöver göra att ladda ner tunnelkonturen och en uppsättning regler. Resten skapas av borriggen.

 

Om du använder fasta och fördefinierade borrmönster finns det alltid en risk att de inte passar in i den aktuella sektionen. Ett exempel: I en ramptunnel har din sprängning inte nått det avsedda djupet, och på grund av detta har du inte kommit så långt som planerat. I stället för att använda borrplanen för en planerad sektion som väntar härnäst måste du ta dig tillbaka till kontoret för att ändra i borrplanen. I projekt med stora variationer vad gäller tvärsnitt kan mycket tid gå åt till att ändra i borrplaner.

 

I många projekt är det gruvmätaren som ansvarar för borrplanerna. Om gruvmätaren inte är på plats just när borrplanen behövs blir det en hel del väntetid. Nu slipper du vänta på gruvmätaren på grund av att det inte finns någon borrplan som stämmer.

Dynamic Tunneling Package – en del av 6th Sense Control

Automatiserad och fjärrstyrd drift kan avsevärt öka produktiviteten och samtidigt förbättra säkerheten. Det kan också ge ökad konsekvens i den dagliga verksamheten med förutsägbara resultat.

 

6th Sense Control är en produktfamilj där olika funktioher och produktpaket kombineras i syfte att förbättra process- och maskinstyrningen på ett säkert, konsekvent och tillförlitligt sätt.  Läs mer om 6th Sense.

0:00
|
Progress: 0%
Loading...

Varför slösa tid på att skapa borrplaner när borriggen kan göra det på egen hand?

Med Dynamic Tunneling Package kan borriggen skapa borrplaner direkt vid tunnelgaveln.

 

Du laddar bara nned tunnelns eller ortens konturer till borriggen tillsammans med en borrplansregelfil. Borriggen skapar då borrplaner som skräddarsytts för den sektion den just då navigerar i. Nu behöver man inte längre springa fram och tillbaka med borrplaner. Och schaktningsresultatet blir extra noggrant tack vare att borrplanerna är anpssade för den aktuella sektionen.

Nedladdningar