Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Refurbishment program

Guld- och Diamant-renoveringserbjudande

När livslängden för din hydraulhammare från Epirocs har nått sitt slut, efter ett långt och produktivt liv ger Epirocs renoveringsprogram din gamla hammare ett nytt liv. Detta omfattar mycket mer än att bara återställa hammaren till driftsskick. Efter renoveringen kommer den att ha återställts till sitt ursprungliga fabriksskick. Vi erbjuder två program: Guld (inkl. kolvbyte) och Diamant (inkl. kolv- och cylinderbyte samt spännbultar).

Det är mer än bara ett lackeringsjobb!

  1. Livslängden slut? 
  2. Högkvalitetsrenovering 
  3. Originaldelar 
  4. Byte av kolv 
  5. Byte av cylinder (ingår endast i Diamant-satsen) 
  6. Sandblästring och lackering 
  7. Nya dekaler 
  8. Nytt liv!
Hydraulhammare före, den ser gammal och sliten ut

Gammal och sliten hydraulhammare före