Epirocs SB-spett: minimerar service, minimerar den totala ägandekostnaden

SB-hammare har utformats för att vara tillförlitligast på marknaden. Och även när de behöver underhållas är det enkelt. Till exempel minskar de dubbla verktygshållarstängerna tryck och slitage på verktygen när de används. Det är enkelt att byta verktyg tack vare det patenterade låssystemet på hållarstången, och föraren kan byta den flytande verktygsbussningen på plats med vanliga handverktyg. Längden på bussningen ger även utmärkt styrning för verktygen, vilket innebär mindre slitage.

Loading...

Startpaket

Med Epirocs startpaket kan du maximera produktiviteten från den första dagen med din nya hydraulhammare. Allt du behöver för att hydraulhammaren ska fungera smidigt både nu och i framtiden ingår i paketet:  • Ett ytterligare arbetsverktyg, valt för optimal produktion, beroende på ditt användningsområde 
  • En låda patroner med mejselfett 
  • En flytande mejselbussning 
  • Mejselhållare med motsvarande låsdelar till din hydraulhammare 


Startpaketen finns för alla aktuella modeller av Epirocs lätta hydraulhammare: serierna SB, SBU och ES samt EC-serien upp till 80T. Alla paket innehåller en flytande mejselbussning som snabbt kan bytas ut på plats med standardverktyg. Det betyder att du inte behöver avbryta arbetet för ett besök i verkstaden, vilket garanterar maximal produktivitet och minimal stilleståndstid.

Satser för förbyggande underhåll

Hydraulhammare innehåller delar som utsätts för slitage under användningen. Slitaget beror på många variabler, inklusive sättet hammaren används på, materialet som bryts och bärarens konfiguration. En sliten del kan påverka maskinens prestanda och kan även utlösa större haverier. Epiroc rekommenderar därför att du kontrollerar din utrustning regelbundet, att du noga följer underhållsschemat och är uppmärksam på gränsvärden för slitage. Satsen för förebyggande underhåll innehåller en fördefinierad uppsättning slitdelar som täcker de flesta av hydraulhammarens normala reparations- och servicebehov och som är i enlighet med underhållsschemat för din hammare.

Reparationssatser

När saker går fel kan det bero på att delar har gått sönder eller inte fungerar som de ska. Därför har Epiroc skapat reparations- och renoveringssatser, som gör det enklare att identifiera delar och minimera driftstopp.
Dust Protector kit

DustProtector kit

Accumulator repair kit

Accumulator repair kit for MB and HB

Noise protection kit

Noise protection kit

Expansion bolts kit

Expansion bolt kit