Minetruck MT42 Battery

Eldrivna truckar

De batteridrivna truckarna är robusta maskiner som är byggda för krävande arbetsuppgifter under jord. Truckarna har konstruerats med noll utsläpp i åtanke och en batterikraft som ger lägre driftskostnader.

Kontakta oss

Hälsosammare arbetsförhållanden

Noll utsläpp ger en hälsosammare arbetsmiljö

Lägre driftskostnader

Behovet av ventilation under jord minimeras när utsläppen försvunnit. I det långa loppet kommer de minskade ventilationskostnaderna att ge massiv avkastning på din investering.

Bättre för världen

Mindre luftföroreningar, både på och utanför anläggningen gör det lättare att uppnå miljökraven samtidigt som du förbättrar ditt anseende i samhället.