Minetruck MT2010 Battery

Electric trucks

The battery driven trucks are robust machines built for demanding underground applications. The trucks has been constructed with zero emissions in mind and battery power which leads to lower operational costs.

Kontakta oss

Healthier working conditions

The zero-emission creates a healthier work environment

Lägre driftskostnader

Behovet av ventilation under jord minimeras när utsläppen försvunnit. I det långa loppet kommer de minskade ventilationskostnaderna att ge massiv avkastning på din investering.

Bättre för världen

Mindre luftföroreningar, både på och utanför anläggningen gör det lättare att uppnå miljökraven samtidigt som du förbättrar ditt anseende i samhället.