Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Gör om din grävmaskin till en redskapsbärare

Gör din grävmaskin till något mer än bara en redskapsbärare – med våra hydraultillbehör

Lägre vikt – mer kraft

Spara tid och pengar och värna om miljön

Uppfinnarens erfarenhet

Under Krupp-tiden uppfann vi hydraulhammaren – se vad vi har gjort sedan dess


Demolering och återvinning

Vårt fullständiga sortiment av hydrauliska demoleringsverktyg täcker hela processen från brytning och krossning till rationalisering, sortering, rengöring och lastning.

Demolering, rivning och återvinning av byggnader

Byggnadsdemolering, vilket innefattar rivning och återvinning, är en av få verksamheter som kommer att expandera på alla marknader runtom i världen i framtiden. Ett ökande antal byggnader, broar och andra konstruktioner närmar sig slutet av sin livslängd samtidigt som det råder allmän brist på nya byggmaterial. Gamla fordon och fartyg, datorer och annan elektronik måste bytas ut mot nya, men ädelmetaller som behövs för tillverkning är svåra att få tag på och priserna ökar konstant.

Detta tillsammans med bristen på plats för tippningsområden och ökad miljömedvetenhet har lett till en växande efterfrågan på byggnadsåtervinning, bortforsling av rasmassor och sortering av spillmaterial efter användning.

Naturligtvis finns olika nivåer av återvinning i olika delar av världen, men även på platser där drivkraften inte är miljömässiga påtryckningar kommer demolering och bortforsling av rasmassor att öka på grund av det ökande värdet på de råmaterial som finns i avfallet. Även i områden där demolering och bortforsling av rasmassor inte är vanligt förekommande måste gamla byggnader rivas för att skapa plats för nya, moderna städer och infrastrukturer. Nya metoder och maskiner för demolering är kostnadseffektiva i förhållande till många äldre metoder, och marknaden för dem finns redan runt om i världen.

Excavator attachments in action
Hitta rätt hydrauliska verktyg för din grävmaskin