Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Hållbara helhetslösningar

Lönsamhet inom gruvdrift kräver att du hela tiden ökar din produktivitet och effektivitet. Epiroc tillhandahåller de innovativa lösningar du behöver för att nå och överträffa dina mål. Vår grundligt testade utrustning och våra tjänster bidrar till säkrare och mer produktivt arbete i gruvbrytning och dagbrott, infrastrukturprojekt, väg- och vattenbyggnad, brunnsborrning och geotekniska tillämpningar över hela världen.

Kundberättelser

Norska entreprenören Veidekke delar sina erfarenheter av paketet för dynamisk tunneldrivning, och förklarar hur programvarufunktionen gör att de kan generera borrplaner vid tunnelgaveln.

Hindustan Zinc Limited (HZL) i Indien, som äger världens största zinkgruva, utvecklar verksamheten för att möta framtida utmaningar och krav. Ett långsiktigt partnerskap hjälper dem att öka mekaniseringen, produktiviteten och säkerheten