Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Dynamisk tunneldrivning i Bodø

En ny tillfartsväg byggs i norska Bodø. Entreprenören Veidekke bygger både vägar och tunnlar, och tunnelutvecklingen har förenklats med en ny funktion från Atlas Copco.
Två personer framför Epirocs borraggregatet Boomer.
Bodø växer och befintlig infrastruktur är inte tillräcklig. För att åtgärda infrastrukturen har utvecklingsprojekt ”Bypakke Bodø” initierats av staden Bodø, Nordland fylkeskommune och Statens vegvesen. Projektet är det största infrastrukturprojektet som genomförts i Nordnorge och består av fler än hundra delprojekt. Nya motorväg 80 är en viktig del av infrastrukturprojektet och Veidekke har utsetts att skapa en 3,5 km lång motorväg med fyra körbanor, varav 2,8 km är en dubbeltunnel. 500 000 kubikmeter sten kommer att grävas ut. 
Genom hela projektet har Veidekke använt en ny funktion från Atlas Copco, paket för dynamisk tunneldrivning (DTP). DTP är en programvarufunktion som används för att låta borraggregatet skapa specialanpassade borrplaner direkt vid tunnelgaveln. Operatören laddar helt enkelt ned tunnelns konturer till borraggregatet tillsammans med en borrningsregelfil, och borraggregatet skapar då egen borrplaner. Nu behöver man inte längre springa fram och tillbaka med borrplanerna mellan kontoret och borraggregatet. Och eftersom borrplanen skapas för det specifika tunnelsegmentet ökar precisionen i tunnelutvecklingen.
– Vid tunneldrivningsprojekt idag, särskilt stora sådana i stadsmiljö, finns det skillnader i olika tvärsnitt. Man går fram och tillbaka med sina borrplaner. Med paketet för dynamisk tunneldrivning behöver man inte göra det längre. Borrplanen görs på borraggregatet och i orten, säger Johan Jonsson, Product Manager Boomer på Atlas Copco. Atlas Copcos kund Veidekke och deras RV80-projekt i Bodø i Norge var ett av pilotprojekten för paketet för dynamisk tunneldrivning.
– Samarbetet med Atlas Copco för att utveckla paketet för dynamisk tunneldrivning fungerade bra. Atlas Copco var lyhörda för vår feedback och gjort justeringar av programmet, säger Jon-André Nilsen, Manager Surveying Technic Underground, Veidekke, och fortsätter:
– Idag gör operatörer av borraggregat nischer manuellt. De kan bli allt för stora eller allt för små. Paketet för dynamisk tunneldrivning gör vår borrning mer exakt. Vi kan göra ändringar i borrplanerna direkt på riggen. Vi kan flytta skär och borrhål. Vi är mer flexibla vid tunnelgaveln jämfört med att göra alla ändringar på kontoret.
Idag finns alla tunneldrivningsmodeller i en 3D-modell. Tidigare importerade man modellen till Underground Manager (en programvara från Atlas Copco som används för planering och rapportering av data och information från borraggregat) och sedan gjorde man alla borrplaner manuellt där i. Med paketet för dynamisk tunneldrivning måste man fortfarande importera 3D-modellen, men man behöver bara ange en uppsättning regler (en regelfil) i Underground Manager. Uppsättningen med regler och 3D-modellen förs sedan till borraggregat via USB eller WiFi-anslutning. Borraggregatet gör då egna borrplaner baserat på var i tunneln den är och enligt tunnelmodellen. Tack vare detta är borrplanerna alltid exakt skapade för den sektion och den storlek som ska grävas ut.
Kent Simensen, operatör hos Veidekke, har testat paketet för dynamisk tunneldrivning och säger:
– Paketet för dynamisk tunneldrivning är väldigt lätt att använda. Med två tangentslag är man igång. Konturen blir väldigt exakt. Slutresultatet är identiskt med ritningen. Paketet för dynamisk tunneldrivning har gjort mitt arbete i tunneln bra mycket enklare.
Tunnlarna och nya motorväg 80 är planerade att vara klara 2019. Hela projektet för infrastrukturutveckling ”Bypakke Bodø” kommer att slutföras 2022.

Paket för dynamisk tunneldrivning – Skapa borrplaner på plats

Drivs genom automatisering

Det är inte alltid de stora stegen som gör skillnad, utan många små steg. Vårt lilla steg kallas ”Drivs genom automatisering”. Det innebär att vi inte bara tar helt självgående produkter, utan olika steg i automation baserat på arbetsuppgiften och på nuvarande automatiseringsnivå i en gruva eller anläggning. Drivs genom automatisering-konceptet består av fyra steg – från dataövervakning och produktfunktionskontroll till beräknad optimering och slutligen fullständig autonomi. När dessa steg tillämpas på olika delar av din verksamhet blir det lilla en del av någonting större. Och det är stort.
Ta kontroll över din verksamhet med vårt omfattande automatiseringserbjudande. Läs mer på http://powered-by-automation.com


Epiroc drevs under varumärket ”Atlas Copco” fram till 1 januari 2018.

Tunneldrivning och infrastruktur under jord Gruv- och bergbrytning Ortdrivningsaggregat Borrning 2017 Väg- och vattenbyggnad Borriggar Internationell Avdelningen för ovanjords- och prospekteringsborrning