Produktbeskrivning

Nu finns det ett sätt för dig att verkligen lära känna din maskin. Certiq är en telematiklösning som samlar in, jämför och kommunicerar viktig information om utrustningen. Den är tillgänglig för vår gruv- och anläggningsutrustning, både ovan och under jord.


Detaljerad kunskap och direkt överblick av maskinparken är nyckeln till att förbättra processerna. Certiq håller koll på allt som händer – eller inte händer. Vi gör informationen tillgänglig för dig – oavsett var du är och när du behöver den.


Vi förbättrar ständigt vårt tjänsteutbud för att möta efterfrågan på marknaden. Kontakta din lokala kundtjänst för Epiroc för information om vad som finns tillgängligt för din maskinmodell på din marknad.