Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Certiq telematics system, concept image

Produktbeskrivning

Nu finns det ett sätt för dig att verkligen lära känna din maskin. Certiq är en telematiklösning som samlar in, jämför och kommunicerar viktig information om utrustningen. Den finns tillgänglig för all gruv- och anläggningsutrustning, både ovan och under jord.

Detaljerad kunskap och omedelbar överblick över din flotta är nyckeln till optimerade processer. Certiq övervakar allt som händer, och allt som inte händer. Vi gör informationen tillgänglig för dig – där du är och när du behöver den

Vi utvecklar ständigt vårt tjänsteutbud för att möta efterfrågan på marknaden. Kontakta Epirocs kundtjänst för information om vad som finns tillgängligt för din maskinmodell.

Nedladdningar

Allmänt

Certiq på ovanjordsborriggar

Certiq på borriggar för underjordsarbeten

Certiq på lastare och truckar för underjordsarbeten

Mer om Certiq