Produktbeskrivning

Arbetsplatsavtalen begränsas inte till den person eller det team som finns på din arbetsplats. Tack vare stöd för teknik, administration och ledning på både lokal och global nivå är maskinernas behov alltid täckta.

Tillsynsavtal Skräddarsys för att passa kundens underhållspersonal med stöd för tekniska frågor, utbildning, planering och administration samt arbetskraftshantering.

Arbete på plats/fullständiga serviceavtal
Ta steget längre genom att täcka alla behov av tekniker och tillfällig underhållspersonal.


Vi förbättrar ständigt vårt tjänsteutbud för att möta efterfrågan på marknaden. Kontakta din lokala kundtjänst för Epiroc för information om vad som finns tillgängligt för din maskinmodell på din marknad.