Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Hydraulslangar

Standardslangar anslutna till hydraulhammaren MB 1650

MB 1650 med slangar

Slangar är en av de viktigaste delarna i alla hydraulsystem. I värsta fall kan problem med slangar stoppa arbetet på en arbetsplats under en dag eller förstöra bärarens hydraulsystem. En besparing på 50 euro kan kosta 100 000 euro när saker och ting går fel. Vi rekommenderar alltid att man använder originalslangar från tillverkaren.

 

Kvaliteten på hydrauliska slangar och anslutningar måste uppfylla kraven på omgivningsförhållanden, oljeflöde och tryck, oljekvalitet och anpassningskrav. För bärarens säkerhet måste gummikvaliteten inuti slangen kunna motstå den mekaniska påfrestningen från oljeflöde och tryck tillsammans med konstant böjning när slangarna rör sig. Små gummibitar täpper till filtren och i vissa system kan de blockera ventilblocket och skada hydraulpumpen. Gummit måste vara lämpligt för användning med de kemikalier som används i hydraulolja över ett brett temperaturintervall för att undvika att främmande kemikalier löses upp i oljan. Mindre förändringar i oljans konsistens kan ändra oljans egenskaper och orsaka förtida slitage och skador på bäraren och tillbehöret. Vissa biologiskt nedbrytbara oljor kan innehålla kemikalier som kan skada hydraulsystemet.

Hydraulslangar monterade på CC 1600

CC 1600 med hydraulslangar

Inuti slangen finns normalt textil- och stålvävslager samt radiell ståltrådsarmering för att klara trycket inuti. Denna struktur är utformad för att hantera ett visst konstant tryck och de toppar som är möjliga i det tryckområdet. Maximalt arbetstryck är tryckt på en slang och får aldrig överskridas.

 

Slangens utsida håller ihop konstruktionen och skyddar slangen från yttre påfrestningar och förhållanden. Ytan ska vara lämplig för de typiska förhållandena i en tillämpning och det finns ett brett urval för alla behov. Slangarna kan skyddas mot externt slitage och skador från stål- eller plastfjädrar eller en yta

utsidan.

 

Slangens innerdiameter måste vara tillräckligt stor för att kunna hantera önskat oljeflöde. För små slangar leder till ett ökat flödesmotstånd och tryck inne i slangen vilket så småningom leder till en ökad oljetemperatur. Dessa faktorer kommer att orsaka funktionsfel och läckage i hydraulledningen.

 

Slanglängden måste passa anslutningen på aggregatet och bäraren i alla möjliga rörelser hos aggregatet. En för kort slang går sönder och skadar anslutningarna, en för lång slang kan lätt skadas och utsätta anslutningarna för extra belastning. Kontrollera rätt längd när aggregatet är anpassat på en bärare.

Kopplingar

Det finns i princip två typer av kopplingar, skruv- och snabbkopplingar, och otaliga varianter av dessa.. Tumregeln för kopplingar är – ju enklare desto bättre. Skruvkopplingar är billiga och de är enkla att täta så att trycket kan upprätthållas utan läckage. Och det bästa av allt – de stryper inte ojeflödet.

 

Snabbkopplingar är enkla att koppla in och ur men har vissa nackdelar. I de flesta av dem är innerdiametern mindre än rörledningen och de stryper oljeflödet, vilket ofta gör att aggregatet inte fungerar som det ska. Det är svårt att täta högtrycksledningarna ordentligt och efter många anslutningar kan de börja läcka.

 

Innan du väljer kopplingstyp är det bra att överväga om det verkligen är nödvändigt att använ da snabbkopplingar. Om ett tillbehör ska vara monterat på samma bärare under större delen av tiden finns det ingen anledning att välja snabbkopplingar. Oavsett anslutningstyp är det alltid viktigt att se till att anslutningarna är rena och försedda med lock när de är bortkopplade för att förhindra att smuts och fukt kommer in i hydraulsystemet.

Mer information

Slangsats med hydraulslangar och kopplingar

Industrislangar och kopplingar