Stark anslutning för hydraulhammare med solid kropp

SB 52

Extra tåliga industrislangar med stålspiralskydd

Industristandardslangar

SB 102 och SB 202

Extra tåliga hydraulslangar med stålspiralskydd

Standardhydraulslangar

SB 302 och SB 452

Extra tåliga industrislangar med stålspiralskydd

Industristandardslangar

SB 552, SB 702 och SB 1102

Extra tåliga hydraulslangar med stålspiralskydd