Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

RigScan audit using tablet

Regelbundna statuskontroller hjälper till att förebygga oplanerade driftstopp.

Arbete i krävande miljöer kräver styrka och uthållighet. Dagens utmaningar med snabbare produktionstakt och säkerhet för människa och maskin ställer höga krav på maskinernas skick. Nyckeln till en framgångsrik verksamhet är att ha en utrustning som kan köras med högsta prestanda. RigScan är en avancerad granskningstjänst som ger dig realtidsinsyn i utrustningens skick och prestanda.

 

Revisionerna kan omfatta hela maskiner, eller så kan du använda vår nya anpassningsfunktion för att skräddarsy revisionsinnehållet utifrån dina krav. Det kan handla om en mindre omfattande revision av maskinen eller en revision av ett enskilt system eller en enskild funktion.

 

Vi utvecklar ständigt vårt tjänsteutbud för att möta efterfrågan på marknaden. Kontakta din lokala Epiroc-representant för information om vad som finns tillgängligt för din maskinmodell på din marknad.

Nedladdningar

RigScan audit process
1. Säkerheten först – alla granskningar inleds med en grundlig säkerhetskontroll i flera steg med fokus på mänsklig säkerhet, visuell säkerhet, vätskor och viktiga smörjmedel samt säkert arbete.
Möjliga risker – steg för steg går vi igenom utrustningen för att upptäcka tecken på skador eller annat som kan innebära risker för personer i arbetsområdet.
2. Revisionen – när utrustningen är säker och arbetsområdet är säkrat är det dags för själva revisionen. I samarbete med kunden följer RigScan-experten de specialutformade protokollen.
Viktiga komponenter – olika delar av riggen avger olika temperaturområden och specifika värmesignaturer, och med en värmekamera kan vi upptäcka avvikelser som tecken på tätningsläckage, pumpläckage o.s.v.
Vätskor – för att kontrollera vätskornas tillstånd används en partikelräknare. Den kan kopplas till flera testpunkter och köras medan utrustningen är i drift.
Kylare – för att få en bild av hur bra kylarna fungerar använder vi värmeavbildning. Bilderna visar hur effektivt hydrauloljekylaren och kompressoroljekylaren stänger av den heta oljan genom kärndelarna.
Hydraulpumpar – för att säkerställa att pumparna körs på optimala nivåer används en digital tryckmätare.
3. Hälsorapport – RigScans standardiserade globala revisionsprotokoll ger baslinjedata baserat på konkret fältinformation. När ett problem identifieras i hälsorapporten informerar vi alltid om vilka åtgärder som behövs.