Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

En SpeedROC 2F-borrigg för byggnadssten

Dimensionsstensutrustning

Vi tillhandahåller världsledande produkter och tjänster för utvinning av marmor, granit, kalksten och sandsten.

Kontakta oss

Säkerheten främst

För oss är säkerheten alltid viktigast. Våra produkter för stenbrottsindustrin uppfyller därför de striktaste säkerhetsbestämmelserna.

Utrustning för alla borrningsbehov

Vi tillhandahåller skräddarsydda produkter för alla borrnings- och kapningsarbeten som krävs för att extrahera råvara i stenbrott.

Hållbara material

Det som utvinns vid stenbrytning är 100 procent återanvändbart och kan användas för nybyggnation eller som beläggning. Det kan även krossas och användas som ballast.

Ett nytt ansikte på en urgammal industri

Byggnadssten är ett av de mest hållbara materialen för konstruktion, beklädnad, beläggning och andra tillämpningar. Epiroc erbjuder borriggar för granit, kalksten, marmor och sandsten. Under de senaste 20 åren har den globala produktionen av byggnadssten vuxit snabbt, särskilt för byggprojekt där arkitekter använder sig av den stora variationen av färger, texturer och ytstrukturer som natursten kan erbjuda. Stenbrytning innebär borrning av granit, utvinning av marmor och andra former av bergbrytning med stenbrytningsmaskiner, hydrauliska bergborriggar och annan utrustning. Epiroc erbjuder ett brett utbud av lösningar för byggnadsstensindustrin.