Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Ett SpeedROC D30-borraggregat för byggnadssten i ett marmorstenbrott

Dimensionsstensutrustning

Vi tillhandahåller världsledande produkter och tjänster för utvinning av marmor, granit, kalksten och sandsten.

Kontakta oss

Säkerheten först

Vi sätter alltid säkerheten främst. Våra produkter för stenbrottsindustrin uppfyller därför de striktaste säkerhetsbestämmelserna.

För alla användningsområden

Vi tillhandahåller skräddarsydda produkter för alla borrnings- och kapningsarbeten som krävs för att extrahera råvara i stenbrott.

Hållbara material

Det som utvinns vid stenbrytning är 100 procent återanvändbart och kan användas för nybyggnation eller som beläggning. Det kan även krossas och användas som ballast.

Ett nytt ansikte på en urgammal industri

Byggnadssten är ett av de mest hållbara material som används vid byggarbeten, beklädnad, beläggning och andra tillämpningar. Epiroc erbjuderborriggar för granit, kalksten, marmor och sandsten. Vi erbjuder också de snabbaste skärmaskinerna för byggnadssten – SpeedCut. Under de senaste 20 åren har den globala produktionen av byggnadssten vuxit snabbt, särskilt för byggprojekt där arkitekterna använt sig av det allt större utbud av färger, texturer och ytor som natursten kan erbjuda. Brytning av byggnadssten innebär att granit borras, marmor utvinns och andra typer av bergbrytning med hjälp av skärmaskiner, hydrauliska bergborriggar och annan utrustning. Epiroc erbjuder ett brett utbud av lösningar för sektorn för byggnadssten.