SpeedROC D30

Dimensionsstensutrustning

Vi tillhandahåller världsledande produkter och tjänster för utvinning av marmor, granit, kalksten och sandsten.

Kontakta oss

Säkerheten först

Vi sätter alltid säkerheten främst. Våra produkter för stenbrottsindustrin uppfyller därför de striktaste säkerhetsbestämmelserna.

För alla användningsområden

Vi tillhandahåller skräddarsydda produkter för alla borrnings- och kapningsarbeten som krävs för att extrahera råvara i stenbrott.

Hållbara material

Det som utvinns vid stenbrytning är 100 procent återanvändbart och kan användas för nybyggnation eller som beläggning. Det kan även krossas och användas som ballast.