Epiroc är en ledande leverantör av bergbrytningsutrustning, och har så varit i mer än 140 år

Produkter

Som ledande leverantör av bergbrytningsutrustning i över 140 år har vi samlat på oss avsevärd erfarenhet och kunskap om de gruvdriftsmetoder som används över hela världen.

Kontakt

Gruv- och anläggningsprodukter och -utrustning

Oavsett om du behöver gräva, transportera eller bearbeta malm, eller riva effektivare, sätter vårt kompletta utbud av utrustning för gruvbrytning och dagbrott standarden i en alltmer konkurrensbetonad industri. Vårt sortiment omfattar utrustning för bergborrning, brytning, lastning och transport, ventilation och materialhantering, allt med stöd av dygnetruntservice, bergborrverktyg och teknisk expertis.