Sten-, betong-, stål- och kabelsaxar

Våra kombinationssaxar med olika käfttyper kan både användas vid primär demolering och sekundär sönderdelning av betongstrukturer samt vid kapning av stålstrukturer på rivningsplatser.

I och med CC-kombinationssaxarnas konstruktion har vi utvecklat en enastående kombination av hög krosskraft, korta cykeltider och hög tillförlitlighet. Betongsaxarna har inbyggda rotationsenheter på 360° för optimal drift.

Bärare, viktklass

Servicevikt

6 hittade produkter

6 hittade produkter

Prestanda för dig

Alla hydrauliska stensaxar är FEM-optimerade för att uppfylla de tuffaste kraven. I den stabila stommen finns två kraftfulla hydraulcylindrar samt höghastighetsventiler för minimala cykeltider. Den modulära konstruktionen gör att varje enhet kan utrustas med olika käftar (universalkäftar, pulveriseringskäftar och käftar för stålkapning), beroende på vilken typ av arbete som ska utföras.

CC 5000 U i olika tillämpningar

Kombinationssaxen CC 5000 U (universalkäftar), primär demolering och sekundär sönderdelning av betongstrukturer. I Amerika på en Komatsu PC 490 LC.

Loading...

CC 3100 P med de nya pulveriseringskäftarna

De nya pulveriseringskäftarna från Epiroc i arbete. Här med en CC 3100 P.

Loading...