Tekniska specifikationer för U-, S- och P-versionen

Bärare, viktklass

58 t - 85 t

Öppningscykel

3,7 Seconds

Stängningscykel

3,7 Seconds

Oljeflöde

450 l/min - 550 l/min

Arbetstryck

350 bar
Rotationsenhet
Universalversion (U)
Stålkapningsversion (S)

  1. Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före montering. 
  2. Kombinationssax med medelstor adapterplatta.

Fullständig information om måtten finns tillgänglig i säkerhets- och driftsinstruktionerna