Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Högpresterande fett

Högpresterande fett är en mineraloljebaserad pasta som innehåller litiumbastvål med en hög halt av molybdendisulfid som tillsatsämne samt tillsatser för förebyggande av oxidation och korrosion. Produkten ger utmärkta prestanda vid extrem arbetsbelastning, inklusive stötbelastning, även vid höga temperaturer. Högpresterande fett minskar slitaget och skyddar även mot fel i axel- och lagerytor.

Det används för att smörja lagren till Epirocs tysta demoleringsverktyg som till exempel CC-kombinationssaxar, SC-skrotsaxar, BP- och DP-pulveriserare, MG-multigripdon samt CB-pulveriserare.

Det finns tillgängligt i förpackningar om 12 patroner på 400 g/14 oz för manuella fettsprutor.