Produktbeskrivning

Epirocs Master Driller-program för gruvdrift och byggindustri är utformat att hjälpa operatörer prestera till 100 %. Master Driller-programmet består av teoretisk och praktisk utbildning för operatörer på tre olika nivåer. Programmet är uppbyggt kring de förhållanden och uppgifter som operatörerna hanterar inom gruv- och byggverksamheten.
Vi förbättrar ständigt vårt tjänsteutbud för att möta efterfrågan på marknaden. Kontakta din lokala kundtjänst för Epiroc för information om vad som finns tillgängligt för din maskinmodell på din marknad.