Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Ortdrivningsriggar

Tunneldrivningsriggar (jumbo-maskiner)

Epirocs robusta ortdrivningsriggar är utformade för spränghålsborrning i gruvbrytning och tunnelborrning under jord. Aggregaten kan utrustas med upp till fyra bommar som täcker ett tvärsnitt på 6 m2 till 206 m2.

Kontakta oss

Gruvdrift- och tunneldrivningsmaskiner för ortdrivning/tunneldrivning

Epirocs tunneldrivningsriggar används för spränghålsborrning vid gruvbrytning och tunneldrivning. Aggregaten är utrustade med upp till fyra bommar, som täcker tvärsnitt från 6 m2 till 206 m2. Vi erbjuder riggar med vårt tillförlitliga direktstyrningssystem DCS eller med det datoriserade riggstyrsystemet RCS där det går att lägga till olika automatiseringsnivåer. Det finns ett stort sortiment av bergborrmaskiner med en slageffekt på 16–40 kW.

Smart underjordsborrning

Med riggstyrsystemet (tillval) kan du lägga till användarvänliga automatiska funktioner för ökad säkerhet, precision och produktion.

Mycket effektiv och tillförlitlig

Epiroc har världens största sortiment av bergborrmaskiner, inklusive världens snabbaste bergborrmaskin på 40 kW. Vi tillgodoser dina behov även under mest krävande förhållanden.

Äkta driftsekonomi

Standardfunktioner som dubbeldämpande borrmaskiner förlänger livslängden på förbrukningsartiklarna, och de snabba bomrörelserna med utmärkt sikt maximerar drifttiden.

Vårt sortiment av borriggar för gruvutveckling