Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Boomer E20 SG in underground mine, low wide angle, front right view, extended background
Den kraftiga BUT 45-bommen i kombination med ett brett utbud av kraftfulla bergborrmaskiner gör det enklare att bryta mark och uppnå önskad avanceringstakt i de allra tuffaste bergförhållandena. Epirocs riggstyrsystem möjliggör flera produktivitetsökningar och automatiseringsfunktioner som underlättar för operatörer.

Ortdrivning med kraft och flexibilitet

Borriggarna Boomer E10 och Boomer E20 är mångsidiga, kraftfulla och flexibla eftersom de passar in i en mängd olika tillämpningar och är kompatibla med både mindre och större tunnlar samtidigt som de har överlägsen täckarea och tar liten plats.
Uppgraderingar från föregående modeller inkluderar förbättrad säkerhet och bättre arbetsförhållanden som gör det möjligt för operatören att hela tiden hålla fokus på uppgiften med hjälp av flerfunktionsspakar, utmärkt sikt och mindre buller i hytten tack vare den nya hyttkonstruktionen.

Utmärkt hållbarhet och säkerhet

Borriggarna Boomer E10 och Boomer E20 säkerställer hög borrningsnoggrannhet och färre avbrott, vilket gör det enkelt att beräkna en god avkastning på rigginvesteringen. Powerbit X-borrkronorna har en avsevärt längre livslängd jämfört med borrkronor med standardstift, vilket innebär att det krävs färre byten och att operatören utsätts för mindre risk.

Skyddad av diamanter – Powerbit X

Powerbit X side_view
Borrkronor där stiften är konstruerade med diamant skyddar dina medarbetare, din produktivitet och miljön. Tekniken kallas PCD (polykristallin diamant) och används i vårt Powerbit X-sortiment. När den används i kombination med det kraftfulla och mångsidiga sortimentet av bergborrmaskiner som är kompatibla med Boomer E10- och E20-riggarna kommer den avsevärt att öka produktiviteten och säkerheten i din verksamhet.

Nedladdningar

Boomer E20 SG med serviceplattform som tillval