Ground support

Swellex bergbultningssystem

Vi har erbjudit Swellex som ett stabilt, säkert och tillförlitligt system för bergförstärkning under de senaste 30 åren.

Kontakta oss

Effektiva lösningar för bergförstärkning

Den pågående utvecklingen av snabbare, säkrare och mer exotiska tekniker för ortdrivning sätter konstant press på tillverkarna för att tillhandahålla effektivare bergförstärkningslösningar för att förkorta cykeltiden.

Swellex bergbultningssystem

Swellex bergbultningssystem har vunnit erkännande inom gruv- och ortdrivningsindustrin. Installationsprocessen är enkel och liknar bergbultsinstallation, vilket gör Swellex-bergbultar tillgängliga för alla användare.

Omfattande utbud

Snabb och kvalitetssäker installation och ett omfattande produktsortiment har löst förstärkningsproblem och ökat lönsamheten för entreprenörer och gruvföretag över hela världen.

Bergbultar

Sedan lanseringen för 30 år sedan har det expanderbara Swellex-bultsystemet vunnit erkännande i gruv- och ortdrivningsindustrin. Denna unika bergbult består av ett svetsat rör som vikts ihop och förseglats i ena änden. Den återexpanderas med ett högtrycksflöde av vatten från en särskild pump och adapter. Bulten expanderas i borrhålet som borras i schaktväggen. Installationen är enkel och mycket lik andra installationsprocesser för bergbultar, vilket gör Swellex-bergbultar tillgängliga för alla användare. Bergbultsystem används för att stabilisera schaktade bergmassor och i ortdrivningar. Bergbultar placeras ut systematiskt för att förflytta tyngden från bergets instabila yta eller utsida till ett mycket starkare område inuti berget. Bergmassorna kan förstärkas med hjälp av olika typer av bergbultar. Epiroc erbjuder följande expanderbara Swellex-bergbultsystem: