Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Boltec S in underground mine, front/left side view

Markstöd

Epiroc konstruerar och tillverkar ett brett sortiment av högkvalitativa markförstärkningsprodukter för olika tillämpningar inom markförstärkning.

Kontakta oss

Internationella ledare inom gruvstödsteknik

Vår strategi är att samarbeta med våra kunder för att utveckla lösningar för marksupport som förbättrar säkerheten och effektiviteten i gruvdriften. Vi är specialiserade på svåra markförhållanden. För att uppnå detta har Epiroc en betydande egen kompetens inom bergteknik, gruvdrift och konstruktion inom våra service-, design- och produktionsteam. Vår designfilosofi gör det möjligt för oss att skapa lösningar som är skräddarsydda efter specifika gruvkrav. Vårt mål är att skapa en lösning för marksupport för kunderna som gör att de kan ägna mer tid åt gruvdrift.

Våra produktkategorier är bland annat:

  • Energiabsorberande bergbultar – konstruerade för tillämpningar i miljöer med hög belastning som kräver hög deformations- och energiupptagningskapacitet, som t.ex. utgrävningsområden med många trånga utrymmen och bergssprickor och mycket seismisk aktivitet.
  • Kvasistatiska bergbultar – konstruerade för kvasistatiska belastningsförhållanden som t.ex. markrörelser på grund av gravitation.
  • Antislirvajer – utformad för omedelbar förspänning och efterinjektering med halvmekanisk installation.
  • Pumpbart resin – tvådelat pumpbart resin som underlättar installation av bergbultar och kablar samtidigt som kvaliteten på det installerade stödet förbättras.
  • Förspänningsenheter – hydrauliska anordningar som är konstruerade för säker och effektiv installation av förlängningsstöd såsom gruvstolpar, timmerpaket, spjälsängar och tunnor.
  • Skyddsnät – syntetiskt nät som läggs ut över ytor som ett extra skydd mot fallande sten i tillämpningar där stålnät kanske inte är praktiskt eller har skadats.
  • Övervaknings- och varningsanordningar – utformade för omedelbar indikering av förändringar i markförhållanden för gruvpersonal som är aktiva i den omedelbara närheten.

Vårt Application Centre tillhandahåller teknisk support i form av bland annat:

  • Dynamisk slagprovning – gör det möjligt att testa energiabsorberande bergbultar vid slaghastigheter på 6,4 m/s.
  • Kombinerad provning av skjuvkraft och draghållfasthet – gör det möjligt att utöva kvasistatisk kraft på bergbultar i spänning, skjuvning eller i kombination.