Ground support

Markstöd

We have offered Swellex as a stable, safe and reliable system of rock support for the past 30 years.

Contact us

Effektiva lösningar för bergförstärkning

Ongoing development of faster, safer and more exotic tunneling techniques places a constant pressure on manufacturers to provide more efficient rock support solutions which will help the shortening of cycle time.

Swellex bergbultningssystem

Swellex rock bolting system has gained recognition in the mining and tunneling industry. The installation process is simple and similar to rock bolt installation; making Swellex rock bolts accessible to all operators.

Omfattande utbud

The speed and quality of installation and the extensive application range have solved support problems and increased profitability for contractors and mine operators all over the world.

Bergbultar

Sedan lanseringen för 30 år sedan har det expanderbara Swellex-bultsystemet vunnit erkännande i gruv- och ortdrivningsindustrin. Denna unika bergbult består av ett svetsat rör som vikts ihop och förseglats i ena änden. Den återexpanderas med ett högtrycksflöde av vatten från en särskild pump och adapter. Bulten expanderas i borrhålet som borras i schaktväggen. Installationen är enkel och mycket lik andra installationsprocesser för bergbultar, vilket gör Swellex-bergbultar tillgängliga för alla användare. Bergbultsystem används för att stabilisera schaktade bergmassor och i ortdrivningar. Bergbultar placeras ut systematiskt för att förflytta tyngden från bergets instabila yta eller utsida till ett mycket starkare område inuti berget. Bergmassorna kan förstärkas med hjälp av olika typer av bergbultar. Epiroc erbjuder följande expanderbara Swellex-bergbultsystem: