Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Boltec M in underground mine, rear view

Produktbeskrivning

Indikatorn FOGLight (Fall Of Ground) är en anordning för tidig varning som är konstruerad för att upptäcka förskjutningar i berget ovanför och varna gruvpersonal om detta, vilket bidrar till att förhindra förluster och ge en säkrare arbetsmiljö under jord. FOGLight är enkel att installera och tillverkad av tåliga material.

 

När FOGLight har installerats blinkar den grönt för att indikera att den är i övervakningsläge. Om markrörelserna mellan de två ändarna av FOGLight överskrider den fabriksinställda utlösningsgränsen ersätts den gröna lysdioden med en snabbt blinkande gul lysdiod.

Nedladdningar