Epirocs riggar för bergbultning används vid bergbultning i gruvbrytnings- och tunneldrivningstillämpningar.

Bultningsaggregat

Epirocs riggar för bergbultning används vid bergbultning i gruvbrytnings- och tunneldrivningstillämpningar.

Kontakta oss

Bultningsaggregat

Epirocs riggar för bergbultning används vid bergbultning i gruvbrytnings- och tunneldrivningstillämpningar. Vårt sortiment omfattar modeller som lämpar sig för takhöjder från 1,8 till 13 meter. Bland funktionerna finns en skärmhanteringsarm för installation av stålnät, det datoriserade riggstyrsystemet (RCS) för positionering, borrning och bultning och de hydrauliska bergborrmaskinerna COP 1132 och COP 1435 som har konstruerats särskilt för bulthålsborrning. Andra funktioner är automatisk resin-injektion, automatiskt cementsystem, bultningsplansnavigator och en hytt som kan lyftas och vinklas.

5 produkter hittades

5 produkter hittades