Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Epirocs riggar för bergbultning används vid bergbultning i gruvbrytnings- och tunneldrivningstillämpningar.

Bultningsaggregat

Epirocs riggar för bergbultning används vid bergbultning i gruvbrytnings- och tunneldrivningstillämpningar.

Kontakta oss

Bultningsaggregat

Epirocs bultningsaggregat används vid bergbultning i gruvbrytnings- och tunneldrivningstillämpningar. Vårt sortiment omfattar modeller som lämpar sig för takhöjder från 1,8 till 13 meter. Bland funktionerna finns en skärmhanteringsarm för installation av stålnät, det datoriserade riggstyrsystemet (RCS) för positionering, borrning och bultning och de hydrauliska bergborrmaskinerna COP RR11 och COP RR14 som har konstruerats särskilt för bulthålsborrning. Andra funktioner är automatisk hartsinjektion, automatiskt cementsystem, bultningsplansnavigator och en hytt som kan lyftas och vinklas.

7 hittade produkter

7 hittade produkter