Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Boltec Auto Bolt Reload, carrier magazine with rock bolts
0:00
|
Progress: 0%
Loading...

Boltec ABR (Auto Bolt Reload) är konstruerad för att öka produktiviteten och bultinstallationskvaliteten samtidigt som operatörernas säkerhet förbättras avsevärt. Med ABR-funktionen behöver operatören inte lämna hytten och ladda om matarmagasinet manuellt. Matarmagasinet laddas automatiskt om från bultmagasinet som är placerat på sidan av maskinen, samtidigt som operatören tryggt kan sitta kvar inne i den ROPS- och FOPS-certifierade hytten.

Boltec ABR är tillgänglig på antingen Boltec M10 eller E10 med batteridriven eller dieseldriven drivlina.

Viktiga egenskaper hos Boltec ABR

Boltec Auto Bolt Reload-systemet är kulmen på flera års produktutveckling som syftade till att minska den flaskhasls som bergförstärkningen hade kommit att utgöra. Kombinationen av bulttyp, injekteringsresin, mekaniserad bultomladdning och smart programvarustyrning har resulterat i en lösning som kommer att förändra spelreglerna inom gruvindustrin.

Självgängande ankarbultar och pumpbart resin

Självgängande ankarbultar och pumpbart resin är den viktigaste kombinationen för bergförstärkning vad gäller installationshastighet och installationskvalitet, oavsett markförhållanden. Andra traditionella bulttyper är ofta känsliga för sådant som spruckna formationer, förändrad håldiameter, operatörsfel, felinriktning och andra faktorer som kan sakta ned eller äventyra bultinstallationsprocessen. Självgängande ankarbultar och pumpbart resin är nycklarna till framtida automatisering.

Omladdningsprocessen

När en operatör har tömt matarmagasinet, som rymmer åtta bultar, roteras bultningsmataren och placeras vid omladdningsplatsen. En separat överföringsbom flyttar automatiskt fyra bultar åt gången från bärarmagasinet till matarmagasinet och slutför därmed den automatiska bultomladdningssekvensen. När bärarmagasinet, som rymmer 44 bultar, har tömts fälls det ned till marknivå så att operatören kan utföra omladdningen. Omladdningsplatsen är alltid bakom framhjulen, vilket innebär att operatören alltid kan arbeta under mark som redan har stöd.

Autonoma funktioner

Boltec ABR med självgängande ankarbultar och pumpbart resin erbjuder flera autonoma funktioner som tidigare inte var möjliga för konventionella borriggar för bergbultning. Enbultsautomatik, flerbultsautomatik och telefjärrstyrning är funktioner som kan bidra till att öka produktiviteten och minska behovet av att en operatör fysiskt befinner sig i maskinen.

Nedladdningar

Boltec Auto Bolt Reload in underground mine, bolts in carrier magazine