Produktbeskrivning

Efter det lyckade införandet av Kessler-axlar i Epirocs nya gruvlastutrustning (LHD) kan vi nu erbjuda ombyggnadssatser för uppgradering. De här satserna ger samma fördelar och effektivitet som utrustning med Kessler som redan satts i drift.

De uppgraderade axlarna ger beprövade prestanda även vid arbete under de mest krävande vägförhållandena, genom minskade serviceintervall och ökad tillgänglighet.