Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Service in the field

Produktbeskrivning

Med den här uppgraderingen blir det vanliga luftregleringssystemet till ett tekniskt avancerat system som är utformat att leverera variabel luftvolym (inom systemets kapacitet), men som fortfarande bibehåller konstant lufttryck.

Operatören kan optimera produktiviteten genom att använda vredet för flödeshastighet för att styra spjällventilen, vilket möjliggör en minskning av luftflödet tillbaka till kompressorn samtidigt som lufttryckets inställning bibehålls.