Välj borrvagnarna i Pit Viper-serien om teknik, produktivitet och lång livslängd för en minimal total ägandekostnad ingår i dina prioriteringar.

Den kraftfulla och pålitliga PV-275 Pit Viper-maskinen för skarvrörsborrning av hål ner till ett djup av 59,4 m och med en diameter på 171–270 mm har blivit en favorit inom gruvindustrin.
• PV-275 har ett patenterat vajermatningssystem med automatisk vajerspänning som ger längre livslängd och minskar den totala driftskostnaden.

• PV-275 är ett flexibelt alternativ som kan användas med både diesel- och elkraftverk.

• Matarens smarta konstruktion ger dig även möjlighet att höja och sänka det med en fulladdad karusell och rotationsenheten högst upp.

• Tack vare Epirocs patenterade hydrauliska våtkoppling (tillval) behöver du inte belasta kompressorn vid andra uppgifter än borrning och du kan minska bränsleförbrukningen och den totala ägandekostnaden.

• Riggstyrsystemet är en inbyggd automatisk funktion som är en del av standardpaketet för borrning, och erbjuder både säkerhet och produktivitet. Med hjälp av riggstyrsystemet kan automatiserade funktioner som automatisk borrning och automatisk nivåutjämning utföras med operatören ombord. Du kan även fjärrstyra borrmaskinen utan operatör med tillvalet Bench Remote-paketet. På så sätt kan samma operatör hantera flera enheter på samma gång. Med Pit Vipers riggstyrsystem kan du i stort sett automatisera borrningen helt, utan några operatörer i borrvagnarna.

Pit Viper 275XC at mine site.

Extra kapacitet

Pit Viper 275 kan nu konfigureras med XC-paketet (eXtra-kapacitet) som ger hela 42,5 tons (85 000 lb) last på borrkronan. Tillsammans med vår beprövade lista över alternativ kan den perfekta PV-275XC konfigureras för din specifika tillämpning. PV-275XC tar den branschledande Pit Viper 275 till en ny nivå av produktivitet och tillförlitlighet vilket i slutänden bidrar till branschens lägsta totala ägandekostnad för spränghålsborrning i sin klass.

Epirocs PV-275XC levererar en håldiameter på upp till 311 mm (12 ¼ tum) för både skarvrörsborrning och enrörsborrning, vilket ger ett rent hål på 16,8 m (55 fot) respektive 18 m (59 fot).

RCS 5 utgör grunden för att lägga till nya funktioner och tillval senare utan att maskinen behöver byggas om. Autonom borrning kan implementeras nästan helt utan några operatörer i borrvagnarna.

Hämta

Titta närmare på vår helt självgående Pit Viper 275 CA

Drivs genom automatisering: vår helt självgående hyttlösa Pit Viper 275 CA förbättrar nedströmsprocessernas förutsägbarhet, effektivitet och kvalitet.

Loading...