Välj borrvagnarna i Pit Viper-serien om teknik, produktivitet och lång livslängd för en minimal total ägandekostnad ingår i dina prioriteringar

Den mest produktiva borrvagnen för borrning med roterande rullborrkrona och sänkhammarborrning för hål på 171 mm upp till 270 mm, och som kan borra hål med upp till 18 m djup med endast ett borrör.

  • PV-271 har ett patenterat vajermatningssystem med automatisk vajerspänning som ger längre livslängd och minskar den totala driftkostnaden
  • PV-271 är ett flexibelt alternativ som kan användas med både diesel- och elkraftverk.
  • Matarens smarta konstruktion ger dig även möjlighet att höja och sänka mataren med en fulladdad karusell och rotationsenheten högst upp.
  • Riggstyrsystemet erbjuder automationsmöjligheter och är en del av standardpaketet för borrvagnen, och erbjuder både säkerhet och produktivitet. Med hjälp av riggstyrsystemet kan automatiserade funktioner som automatisk borrning och automatisk nivåutjämning utföras med operatören ombord. Du kan även fjärrstyra borrmaskinen utan operatör med tillvalet Bench Remote-paketet. På så sätt kan samma operatör hantera flera enheter på samma gång. Med Pit Vipers riggstyrsystem kan du i stort sett automatisera borrningen helt, utan några operatörer i borrvagnarna.
  • • Tack vare Epirocs patenterade hydrauliska våtkoppling behöver du inte belasta kompressorn vid andra uppgifter än borrning och du kan minska bränsleförbrukningen och den totala ägandekostnaden.