Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

En hjälpande hand i Pilbara

29 januari 2016

Med lägre metallpriser än på många år står gruvindustrin inför stora utmaningar. Pilbara-regionen är inget undantag. Här använder gruvorna servicelösningar som ett sätt att bekämpa den nedåtgående trenden. Pilbara-regionen i norra Western Australia är ett paradexempel på modern gruvbrytning. I detta vidsträckta och avlägsna hörn av världen, som täcker häpnadsväckande 500 000 km2, har mineraler – i synnerhet järn, guld och koppar – utvunnits i stor skala sedan 1960-talet.
Några av industrijättarna är väl etablerade här, bland annat Rio Tinto och BHP Billiton. Tillsammans med lokala gruvföretag och entreprenörer bidrar dessa i hög grad till den australiska ekonomin genom några av branschens mest sofistikerade utrustningar och metoder.

I dagsläget känner dock det vanligen så heta och torra Pilbara, i likhet med flera andra gruvregioner, av de kalla vindarna från sänkta metallpriser och svagare global efterfrågan. Utmaningarna för att anpassa sig till den nya marknadssituationen är betydande och här, som i stort sett överallt, ligger fokus på kostnadsminskningar. En av företagens metoder är att minimera den tid som gruvutrustningen är ur drift. I detta avseende spelar Atlas Copco, som är en av de främsta leverantörerna till företagen i Pilbara, en nyckelroll med proaktiva servicelösningar för de många olika typerna av Atlas Copco-riggar som används i regionen.
Ett exempel är ett serviceutbytespaket som inkluderar en meny för komponentreparationer där kunderna ges möjlighet att fortsätta gruvdriften med minimal stilleståndstid. Kunderna erbjuds följande skräddarsydda alternativ för att uppfylla behoven från dagens stränga driftskrav:
 • Renovering: Delarna är fullt leveransklara, återskapade till ”nyskick eller bättre”-standard, kompletta med en omfattande garanti och ”pant” vid återlämning av det begagnade objektet.
 • Använd och ladda: Komponenter i rotation som ägs av kunden och returneras till en Atlas Copco-verkstad för demontering, kontroll och reparation (kunden erhåller detaljerad analys och rapport om de identifierade defekta delarna). Atlas Copco informerar kunden om artikeln är värd att reparera ur kostnadshänseende och lämnar prisuppgift.
 • Serviceutbyte: Komponenter som returneras till en Atlas Copco-verkstad, demonteras och inspekteras där kunden står för reparationskostnaden plus en avgift för den temporära användningen av en ersättningskomponent från Atlas Copco.
 • Servicemoduler: Kunden erhåller en modulariserad komponent, vanligen kompletta drivlinor, motorer, kompressorer och liknande, utformade för ”Plug & Play”-användning. Komponenten anländer i en ingenjörsdesignad, transportvänlig och skyddande stålcontainer, fullt utrustad med alla tillbehör (t.ex. slangar, anslutningar, fästen etc.) för att underlätta snabb installation, minimal stilleståndstid och tidig återgång till arbete på maskinen.

 • Som komplement till portföljen används Atlas Copcos originaldelar vid alla reparationer och Atlas Copcos servicegaranti ingår.

  Nära samarbete

  PV270 drill rigs at Pilbara_overview
  Därutöver använder Atlas Copco avancerad programvara för att spåra livscykeln för alla viktiga komponenter och delar. Det gör det möjligt att förutse när reservdelar kommer att behövas. Delar som behöver ersättas oftare, och komponenter som är oumbärliga för driften, förvaras på Atlas Copcos filialer över hela Australien, medan de som byts mindre ofta levereras från distributionscentra i Perth och Sydney. En annan viktig aspekt av programmet är kundanpassade lösningar via plug and play-principen. Dessa har utarbetats för att minska kostnaden för arbete och delar till maskinunderhåll.


  Dale Waters, nationell marknadschef för Atlas Copco i Australien, förklarar att det är billigare och effektivare att leverera och installera en förmonterad komponent än att försöka köpa de individuella delarna för montering och installation på plats.


  Läs hela berättelsen online under Gruv- och anläggningsteknik.


  Epiroc drevs under varumärket ”Atlas Copco” fram till 1 januari 2018.

  Delar 2016 Rotationsriggar för spränghålsborrning Dagbrott och stenbrott Gruv- och bergbrytning, servicedivisionen Internationell Riggar för ovanjordsborrning Dagbrott Service Kundberättelse

  Fler nyheter om detta ämne