Varför låta pengar ligga på marken?

Vår magnet för grävmaskiner är ett mycket effektivt verktyg för att tillföra magnetisk lyftförmåga i din maskinpark med grävmaskiner. Skrotmagneten hjälper dig att spara reparations- och stilleståndstid och gör att du kan omvandla metallskrot till en lönsam inkomstkälla. En hydraulisk magnet kopplas enkelt till alla typer av hydrauliska bärare och är perfekt för rivningsplatser, skrotupplag och återvinningsanläggningar.

Två versioner per modell av hydraulmagneter för grävmaskiner

Den erbjuds i två versioner:
– som fast magnet (F-versionen) eller
– rörlig magnet med kedjelänk (M-versionen)

Tekniska specifikationer

¹ Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före tillkoppling. ² Tillbehör med medelstor adapterplatta. ³ Avtappningsledning krävs
¹ Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före tillkoppling. ² Tillbehör med medelstor adapterplatta. ³ Avtappningsledning krävs

Anslutningsslangar

Anslutningsslangar för läckageolja eller aktivering

Mer information

HM 2000 F hydro magnet product picture
Magnetiseringen kan styras antingen hydrauliskt eller elektriskt via en radiostyrd fjärrkontroll.
Integrerad LED-statusdisplay möjliggör konstant övervakning av driftförhållandena.
Fast magnetplatta för rivnings- och byggarbetsplatser och rörlig magnetplatta med kedjeanslutning för lastning av stora mängder på skrotupplag.
Inbyggd generator med avancerad styrteknik ger snabbare upptagning av material på grund av snabb magnetisering med impulsexcitation och materialen släpps snabbare tack vare automatisk avmagnetisering med motspänning och sekvenspulsering.

Hydraulmagnet HM 2000

Avlägsna säkerhetsrisker. Förhindra skador. Minska stilleståndstider.

Skrot av metall och armeringsjärn som är strödda över marken på arbetsplatser kan utgöra en säkerhetsrisk. Järn och stål kan orsaka punkterade däck på lastbilar och skador på utrustning som krossar och transportband. Med vår skrotmagnet kan du samla upp metallskrot effektivt och skydda både din personal och din utrustning.

Din arbetsplats blir säkrare och renare och kostnader för underhåll och reparationer minskar.