Varför låta pengar ligga på marken?

Vår magnet för grävmaskiner är ett mycket effektivt verktyg för att tillföra magnetisk lyftförmåga i din maskinpark med grävmaskiner. Magneten hjälper dig att spara reparations- och stilleståndstid och gör att du kan omvandla metallskrot till en lönsam inkomstkälla. En hydraulisk magnet kopplas enkelt till alla typer av hydrauliska bärare och är perfekt för rivningsplatser, skrotupplag och återvinningsanläggningar.

Två versioner per modell

Den erbjuds i två versioner:
– som fast magnet (F-versionen) eller
– rörlig magnet med kedjelänk (M-versionen)

Tekniska specifikationer

¹ Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före tillkoppling. ² Tillbehör med medelstor adapterplatta. ³ Avtappningsledning krävs
¹ Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före tillkoppling. ² Tillbehör med medelstor adapterplatta. ³ Avtappningsledning krävs

Anslutningsslangar

Anslutningsslangar för läckageolja eller aktivering