Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Prospekteringsborriggar på arbetsplatsen

Borriggar för mineralprospektering

Utforska vårt kompletta sortiment av produkter, alla utformade för att hjälpa dig att uppnå högsta möjliga produktivitet till lägsta möjliga underhållskostnader inom mineralprospekteringsindustrin.

Kontakta oss

Säkerheten främst

För oss är säkerheten alltid viktigast. Vårt kompletta sortiment av produkter för prospekteringsborrning uppfyller de strängaste säkerhetsföreskrifterna.

Brett sortiment

Vi erbjuder ett brett utbud av prospekteringsriggar, som är utformade för att uppfylla många olika krav och behov, inklusive malmkroppsdefinition, reservutvärdering, markundersökning, ”green field”-utforskning på ytan och även RC borrning (reverse circulation) för att erhålla prover i hög kvalitet.

Hållbar produktivitet

Företag inom prospekteringsborrning är ständigt på jakt efter sätt att öka produktiviteten och minska kostnaderna. Tack vare vårt engagemang för hållbar produktivitet kan vi matcha dessa behov genom att kontinuerligt utveckla våra prospekteringsriggar.

Vårt utbud av borriggar för mineralprospektering

Borrning ger det mesta av den information som behövs för den slutliga utvärderingen av ett prospekt och avgör huruvida prospektet är brytningsbart. Prospektering och provborrning är den första fasen i en gruvas livscykel, följt av utveckling, utvinning och slutligen nedläggning och återvinning. Dessa aktiviteter, som ofta förekommer samtidigt, innebär att man söker efter mineralfyndigheter med hjälp av en mängd olika geologiska metoder.


Borrning används för att söka efter förekomst av eller tecken på mineral i berget som kan leda till mineralfyndigheter. Den information som samlas in under den här fasen kan leda till att värdefulla mineraler upptäcks. Vid borrning tränger man djupt ned i marken och tar upp prover på det borren hittar vid ett visst djup. Om mineralisering förekommer vid givna punkter långt under ytan kan borrning ge ett tydligt svar och kan kvantifiera förekomsten på ett visst djup.

 

Provborrning som gör skillnad

Det finns två huvudsakliga metoder för provborrning – kärnborrning och borrning med omvänd spolning (vanligtvis kallat RC-borrning). Kärnborrning ger ett solitt, cylinderformat markprov från ett exakt djup. Borrning med omvänd spolning (RC-borrning) ger ett krossat prov bestående av borrkax från ett relativt väl fastställt djup i hålet. Utöver detta kan borrhålet i sig ge en kompletterande mängd information, särskilt genom loggning hjälp av enheter i syfte att upptäcka fysiska avvikelser på ett liknande sätt som i de geofysiska undersökningar som nämns ovan.


För att kvantifiera mineraliseringen och definiera fyndighetens form, storlek och metallhalt krävs att provborrningsaktiviteterna utförs enligt en steg-för-steg-procedur. Geologer granskar informationen och ger sedan en rekommendation kring om ytterligare borrning behövs eller inte.

 

I de flesta fall inleds gruvdriften med dagbrottsgrävning och övergår därefter gradvis till gruvdrift under jord när mängden avfall i förhållande till mängden malm blir för stor.


Även om prospektering aldrig har varit så utmanande som det är idag, har tekniska framsteg gjort att de svåraste och mest repetitiva borrningsuppgifterna kan klaras av på ett smidigt och bra sätt – till stor del tack vare de snabba framstegen inom avancerade styrsystem och automatisering. Säkerheten är också alltid en viktig prioritering. Funktioner som skydd, inbyggda förreglingar och ökad automatisering för att eliminera farliga uppgifter har lett till en betydande säkerhetsförbättring för operatörer.