Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Bergborriggar för många tillämpningar

Vi erbjuder bergborrmaskiner och annan utrustning för många olika tillämpningar, exempelvis olje- och gasindustrin, anläggningsborrning, stenbrottsbrytning, dagbrott, gruvbrytning, prospekteringsborrning och stenblocksindustrin.

”Smart gruvdrift” – säkrare, effektivare och mer miljövänliga verksamheter med halv- eller helautomatiserade processer

Som ledande leverantör av bergbrytningsutrustning i över 145 år har vi samlat på oss avsevärd erfarenhet och kunskap om de gruvdriftsmetoder som används över hela världen. Idag tillhandahåller vi ett brett spektrum av produkter, från lastmaskiner och truckar, ovanjordsborraggregat, tunneldrivningsaggregat till spränghålsriggar och produktionsborriggar. Vårt specialistteam fokuserar också på att hjälpa gruvbolag att optimera alla processer i syfte att skapa en mer hållbar framtid.