”Smart gruvdrift” – säkrare, effektivare och mer miljövänliga verksamheter med halv- eller helautomatiserade processer.

Som ledande leverantör av bergbrytningsutrustning i mer än 140 år har vi betydande erfarenhet och kunskap om gruvdriftsmetoder som används över hela världen. Idag tillhandahåller vi ett brett spektrum av produkter, från lastmaskiner och truckar, ovanjordsborraggregat, tunneldrivningsaggregat till spränghålsriggar och produktionsborriggar. Vårt specialistteam fokuserar också på att hjälpa gruvbolag att optimera alla processer i syfte att skapa en mer hållbar framtid.