Epiroc drum cutter ER range in action

Rotationsfräs

Ditt val för profilering av sten- och betongytor, dikesgrävning, grävning i tjäle och mjuka bergarter i stenbrott samt rivning och muddring

Kontakta oss

Erkat-teknik

Vi har mer än 17 års erfarenhet av utveckling, tillverkning och tillämpning av tillbehör till grävmaskiner för bergbrytning

Ny teknik

Ny teknik förändrar hur vi jobbar inom rivning och bergbrytning. Nya krav driver utvecklingen för att exempelvis minska ljud och vibrationer, men det föerkommer också krav på ökad prestanda genom olika material och applikationer

Under vatten

Rotationsfräsar kan även användas under vatten utan modifiering vid djup på upp till 30 m