Rotationsfräsarna ER och ERC med skärhjul

Skärhjulen gör rotationsfräsen till ett effektivt precisionsverktyg för smala diken eller riktade skåror i sten, betong eller asfalt. 
Skärhjul monterat på en rotationsfräs

ER-rotationsfräs med skärhjul

● = standard

o = tillval på begäran        

** = mindre skärdjup på begäran

Skärhjul monterat på en rotationsfräs

ERC-rotationsfräs med skärhjul