Rotationsfräsarna ER och ERC med skärhjul

Skärhjulen gör rotationsfräsen till ett effektivt precisionsverktyg för smala diken eller riktade skåror i sten, betong eller asfalt. 
Cutting Wheels converts the Drum Cutter into an effective precision tool for narrow trenches or targeted slits in rock, concrete or asphalt.

ER-rotationsfräs med skärhjul

Cutting Wheels converts the Drum Cutter into an effective precision tool for narrow trenches or targeted slits in rock, concrete or asphalt.

ERC-rotationsfräs med skärhjul

Hämta tekniska data här: