Epiroc drum cutter ER range in action

Tvärgående rotationsfräs med integrerad hydraulisk rotation

Rotationsfräsar är ett utmärkt val för ytprofilering av sten- eller betongväggar, dikesgrävning, grävning i mjuka bergarter och tjäle samt rivning

Kontakta oss

Filterrubrik

Bärare, viktklass

Servicevikt

10 hittade produkter

10 hittade produkter