Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Epiroc drum cutter ER range in action

Tvärgående rotationsfräs med integrerad hydraulisk rotation

Rotationsfräsar är ett utmärkt val för ytprofilering av sten- eller betongväggar, dikesgrävning, grävning i mjuka bergarter och tjäle samt rivning

Kontakta oss

Filterrubrik

Bärare, viktklass

Servicevikt

10 hittade produkter

10 hittade produkter