Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

30 t - 50 t

Servicevikt

3 240 kg

Product weight

2 990 kg

Nominal power

120 kW

Rotation speed

72 rpm

Optimum oil flow ³

290 l/min - 360 l/min

Maximalt vridmoment vid 350 bar

27 900 Nm

Max. cutting force @ 350 bar

77 500 N

Pick shaft diameter

30 mm

Number of picks

56

Max. oil flow @ 10 bar

400 l/min

Maximalt drifttryck

350 bar

  1. Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före tillkoppling. 
  2. Fäste med standardbits och medelstor adapterplatta. 
  3. Flera motorvarianter tillgängliga för varje modell.