Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

15 t - 25 t

Servicevikt

1 760 kg

Product weight

1 560 kg

Nominal power

80 kW

Rotation speed

80 rpm

Optimum oil flow ³

140 l/min - 190 l/min

Maximalt vridmoment vid 350 bar

12 400 Nm

Max. cutting force @ 350 bar

42 400 N

Pick shaft diameter

30 mm

Number of picks

44

Max. oil flow @ 10 bar

210 l/min

Maximalt drifttryck

350 bar

  1. Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före tillkoppling. 
  2. Fäste med standardbits och medelstor adapterplatta. 
  3. Flera motorvarianter tillgängliga för varje modell.