Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

8 t - 15 t

Servicevikt

950 kg

Product weight

880 kg

Nominal power

45 kW

Rotation speed

90 rpm

Optimum oil flow ³

60 l/min - 85 l/min

Maximalt vridmoment vid 350 bar

5 200 Nm

Max. cutting force @ 350 bar

23 200 N

Pick shaft diameter

22 mm

Number of picks

44

Max. oil flow @ 10 bar

100 l/min

Maximalt drifttryck

350 bar

  1. Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före tillkoppling. 
  2. Fäste med standardbits och medelstor adapterplatta. 
  3. Flera motorvarianter tillgängliga för varje modell.