Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

3 t - 7 t

Servicevikt

530 kg

Product weight

490 kg

Nominal power

30 kW

Rotation speed

115 rpm

Optimum oil flow ³

41 l/min - 62 l/min

Maximalt vridmoment vid 350 bar

3 000 Nm

Max. cutting force @ 350 bar

16 200 N

Pick shaft diameter

20 mm

Number of picks

64

Max. oil flow @ 10 bar

90 l/min

Maximalt drifttryck

350 bar

  1. Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före tillkoppling. 
  2. Fäste med standardbits och medelstor adapterplatta. 
  3. Flera motorvarianter tillgängliga för varje modell.