Tekniska specifikationer

Bärare, viktklass

50 t - 70 t

Servicevikt

5 700 kg

Product weight

5 200 kg

Nominal power

200 kW

Rotation speed

53 rpm

Optimum oil flow ³

350 l/min - 450 l/min

Maximalt vridmoment vid 350 bar

46 800 Nm

Max. cutting force @ 350 bar

116 300 N

Pick shaft diameter

38 mm

Number of picks

64

Max. oil flow @ 10 bar

500 l/min

Maximalt drifttryck

350 bar

  1. Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före tillkoppling. 
  2. Fäste med standardbits och medelstor adapterplatta. 
  3. Flera motorvarianter tillgängliga för varje modell.