Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Bolting unit of Boltec SL in underground mine

Superkort bergborrmaskin

Boltec SL är ett mekaniserat bultningsaggregat med låg profil byggt för gruvdrift vid låg takhöjd med så låga höjder som 1,8–2,2 m. För maximal produktion vid bultningstillämpningar med låg profil levererar bergborrmaskinen COP 628 en uteffekt på 6 kW. Helt mekaniserad enkel bultmontering och det unika bultladdningssystemet gör bultningen säkrare och enklare. Boltec SL överensstämmer till hög grad med Boomer S1-profilortdrivningsmaskinen för att hålla reservdelsinnehavet till ett minimum. Boltec SL är den mest avancerade och produktiva helt mekaniska riggen för bergbultning i dess storleksklass.

Nedladdningar