Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

COP CARE Underground

Produktbeskrivning

CARE-avtalen är en av våra servicelösningar – förebyggande service som följer fabrikens serviceintervaller för att maximera prestandan och minimera oförutsedd stilleståndstid.


Regelbundna besök
Regelbundna besök minskar risken för oväntade driftstörningar. Våra servicetekniker garanterar att jobbet görs på ett professionellt och skyndsamt sätt.


Certiq
Våra telematiklösningar ser till att du har koll på din maskin.

Besiktningsprotokoll
Garanterar att utrustningen underhålls enligt OEM-specifikationerna.


Utökad garanti
Vi erbjuder även en väl tilltagen utökad garanti som täcker maskinkomponenter, exklusive slitdelar och smörjmedel.


Täckning: Hydrauliska bergborrmaskiner för tunneldrivnings- och gruvutrustning
Serviceintervall: 250–500/300–600/400–800/600–1 200 slagtimmar beroende på typ av bergborrmaskin.
Certiq – telematiklösning: Tillval
Garantiperiod: 3 år eller 3 000 slagtimmar (det som inträffar först)


Vi förbättrar ständigt vårt tjänsteutbud för att möta efterfrågan på marknaden. Kontakta din lokala kundtjänst för Epiroc för information om vad som finns tillgängligt för din maskinmodell på din marknad.