Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Banner (7)

Produktbeskrivning

Potentia® Thixo är ett tvåkomponents pumpbart resin för förankring av bergbultar och kabelbultar. Tvåkomponentsystemet levereras av en pumpenhet och injekteras genom ett munstycke. Det blandade resinet börjar omedelbart att anta formen av en gel som övergår i en stark, fast massa med utmärkta mekaniska egenskaper. Vid injektering genom ihåliga bergbultar fyller den viskösa blandningen det ringformiga utrymmet mellan bulten och borrhålet för att skapa en fullständig bindning oberoende av hålets storlek. 

 

För stöd med hjälp av kabelbultar eller solida stänger kan Potentia® Thixo pumpas in i borrhålet genom ett injekteringsrör innan kabeln eller bulten förs in. Härdningstiden justeras för att uppnå en längre öppentid, vilket möjliggör installation av en kabel eller solid bult i ett förfyllt borrhål. När Potentia Thixo® har blandats påverkas den inte av vatten. Produkten är icke-skummande och kan även fästa på fuktiga ytor.

 

Potentia® Thixo finns med tre olika reaktionstider (långsam, normal och snabb).

Nedladdningar