Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Close
Ground Support Banner (5)

Produktbeskrivning

BoraBolt är en självborrande borrbult med ihålig kärna som är utformad för att passa en mängd olika tillämpningar, från kvasistatiska till dynamiska och trånga markförhållanden. 

 

Stången med ihålig kärna fungerar både som borrsträng vid borrning av ett stödhål och som stödsträng när den väl är på plats. En borrkrona för engångsbruk, som valts för att passa markförhållandena, monteras på BoraBolts främre ände med en platta och en mutter monterade på den bakre änden. Kopplingar kan användas för att kombinera BoraBolt-sektioner för förlängningsbultning. När bergbulten har borrats till fullt djup injekteras pumpbart resin genom mitten av bergbulten för att uppnå full inkapsling från hålets baksida till kragen. När BoraBolt installeras med snabbhärdande resin ger den omedelbart stöd, med konsekventa kvasistatiska och dynamiska sträcklaster samt hög deformations- och energiabsorptionsförmåga.

 

BoraBolt kan även konfigureras som en icke-borrande tvåstegsbult genom att utesluta borrkronan. 

Snabba fakta

* Baserat på en 2,4 m lång bergbult

Nedladdningar

Image of the BoraBolt