Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Application Centre Overview

Beskrivning

Epirocs Application Centre innefattar specialiserad utrustning för tillämpningsspecifika produktprovningar. 

 

Dessa interna tillgångar bidrar till:

- snabb utveckling och provning av nya produkter

- fortlöpande kvalitetssäkringsprovning

- anpassning av produkter för kundbehov

- förbättring av kunskapsbasen inom branschen genom kontinuerlig vetenskaplig forskning.

 

Installationsmaskin för resinbultar

Denna maskin kontrollerar installationsparametrarna för resinbergbultsprover för att minimera variationer i provförberedelsen som påverkar testresultaten.

 

Kombinerad provning av skjuv- och dragkraft

CST provar bergbultar under en mängd olika kvasistatiska belastningskonfigurationer för att simulera underjordiska belastningsförhållanden. Krafter kan utövas på bergbultar vid skjuvning, spänning eller i kombination.

 

Dynamisk slagprovning

DIT (Dynamic Impact Tester) är utformad för att överföra en dynamisk energiimpuls till dynamiska bergbultar. Energin överförs av en fritt fallande massa som träffar bultprovet som är fixerat inuti ett stålrör som är fäst vid provningsramen.

 

CST.png
0:00
|
Progress: 0%
Loading...