Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Boomer S10 S in underground mine, 3D image
Epirocs riggstyrsystem möjliggör automatiseringsfunktioner som förbättrar produktiviteten i din gruvdrift och samtidigt sänker kostnaderna.

Säkert och bekvämt för operatören

De multifunktionella joystickarna på RCS 5-kontrollpanelen gör det möjligt för operatören att hela tiden hålla ögonen på arbetsuppgiften, vilket förbättrar säkerheten för alla i gruvan. Den stängda hytten på Boomer S10 S har låga buller- och vibrationsnivåer, vilket säkerställer en bekväm arbetsmiljö för operatören. Hytten erbjuder också förbättrad sikt jämfört med tidigare hyttdesign.

Stora kostnadsbesparingar med High Performance Development

High Performance Development är en metod för optimering av gruvbrytnings- och tunneldrivningscykler som gör hela driften mer tids- och kostnadseffektiv och säkerställer kvalitetsgodkända resultat genom att implementera beprövade och värdeskapande alternativ och arbetssätt. När du samarbetar med Epiroc i ett High Performance Development-projekt ökar produktiviteten i din gruvdrift samtidigt som dina kostnader sänks.

ABC Regular och ABC Total – autonom borrning

Jämfört med manuell märkning av orten och positionering av bommen ger ABC Regular ett mycket bättre slutresultat. Digitala borrplaner innebär också avsevärda tidsbesparingar. ABC Total möjliggör både helautomatik och halvautomatik, vilket innebär att operatören när som helst kan ta över borrningen. Skillnaden mot ABC Regular är att med ABC Total kan flera bommar borra samtidigt. Borrsekvenser som används med ABC Total kan skapas/redigeras antingen i Underground Manager eller på displayen i hytten.

Nedladdningar

Boomer S10 S freecut, front view, wide angle, 3D image