Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Underground Rock Excavation, boomer 282_0.

Borrmaskin för hög produktivitet

Boomer 282 är ett hydrauliskt manövrerat ortdrivningsaggregat för gruvdrift och tunneldrivning med två bommar, som kan anpassas till olika ortstorlekar. Aggregatet är utformat för pålitlig och högeffektiv tillväxt i medelstora tvärsnitt under jord. Det har en robust konstruktion för snabb positionering, hög borrsjunkning, raka hål, överlägsen hållbarhet och lägre borrstålskostnader. Boomer 282 ökar produktiviteten, sänker driftskostnaderna och underlättar underhåll och felsökning.

Nedladdningar