Extra stor borr

Boomer XL3 D är ett robust ortdrivningsaggregat med tre BUT 35L-bommar som erbjuder en extra stor täckarea på 178 m2. Med den uppåtgående X-bomkonsolen kan du nå ännu högre. FAMIII-alternativet ger snabb positionering och mer exakta hål. Bomkonsolen är justerbar så att föraren alltid har god sikt. Kraftfulla Boomer XL3 D är en utmärkt investering för storskaliga underjordsarbeten och hjälper till att öka produktiviteten och samtidigt minska arbetskraftskostnaderna.

Hämta

Boomer XL3D with canopy, freecut, left side view