Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

Epiroc CC 7000 demolition application

Så installerar du en hydraulisk kombinationssax

Se hela processen från leverans av en demoleringssax till första användning.

Loading...

Byta käftar

Tack vare CAPS, vårt kopplings- och positioneringssystem, kan de två käftarna nu monteras och tas bort som en modulär enhet. CAPS håller samman käftarna även efter att de har tagits bort och underlättar monteringen genom ett särskilt guidesystem. Detta gör det möjligt att byta käftarna snabbt och enkelt på plats, vilket eliminerar behovet av tidskrävande och kostsamma transporter till verkstad.

Loading...