Your browser is not supported anymore.

We suggest changing from Internet Explorer to another option. The Internet Explorer browser is no longer supported by Microsoft. Please install or upgrade one of the browsers below.

CC 3700 makes short work of the large construction site Over a period of nine months, over 27,000 m3 of building space in total had to be demolished and restored in Taufkirchen. Although the school buildings, gymnasiums and assembly halls generally had the same design, they differed in terms of the height and type of roof construction, among other things, meaning that suitable specialist equipment was required.  The main building consisted of a reinforced concrete skeleton construction with masonry infill. Due to its height of approx. 18 m and high concrete quality, a compromise had to be found between excavator and attachment tool. In this case, the decision-makers therefore opted for a Hitachi ZX 800 long-front excavator, combined with the CC 3700 Epiroc demolition crusher, which Ottl used here for the first time. The technical manager Herbert Schiefer is impressed: "That was exactly the right decision. The concrete had no chance against the CC 3700." The former gymnasium, on the other hand, had a flat roof construction as a special feature, which had to be taken into account in particular during the dismantling work. Here, a Hitachi ZX 300 track excavator with the CC 2500 Epiroc combi cutter and a CAT 336 with a CC 3300 were successfully used for the demolition work. And because of the impressive quality, Epiroc multi grapples and hydraulic breakers were also used on the large construction site.    Impressive quality - outstanding service Epiroc products are an integral part of the construction industry worldwide. The reason for this was demonstrated impressively once again during the demolition work in Taufkirchen. Even in the middle of the residential area, the high-quality attachments ensured that a comparatively low noise and vibration level was maintained for the residents. The CC 3700 demolition cutter, along with the other cutters in the portfolio, impresses with its modular design, easy maintenance, quick replacement of universal, steel cutting and pulverising jaws, as well as a remarkable combination of high crushing force, short cycle times and high reliability. The devices can be rotated 360 degrees for excellent handling, special protective equipment protects the hydraulic cylinder.

Enastående resultat vid första användningen av CC 3700

I Taufkirchen (Vils) ansvarade Ottl Abbruch & Rückbau GmbH för rivning av delar av en gammal skolbyggnad. Eftersom det ägde rum mitt i ett bostadsområde behövde man se till att buller och vibrationer hölls på låga nivåer under arbetet. Och rivningsspecialisterna var glada över att få stöd av en beprövad partner i form av Epiroc i denna utmaning. En ny rivningskross, CC 3700, kompletterade den befintliga uppsättningen Epiroc-redskap i denna tillämpning och presterade genomgående på ett imponerande sätt. Två specialister som arbetar som ett team – resultatet talar för sig självt. Flera föråldrade skolbyggnader från 1970-talet revs för att göra plats för en ny byggnad i kommunnen Taufkirchen i södra Tyskland. För nedmonteringen och det utmanande arbetet mitt i ett bostadsområde anlitades specialistföretaget Ottl Abbruch & Rückbau GmbH från Alling i distriktet Fürstenfeldbruck. Ottl är ett av Münchens ledande rivningsföretag med sin blandning av erfarna och mycket kvalificerade medarbetare samt en välskött maskinpark. Därför behöver företaget också en pålitlig, högpresterande partner som kan leverera högkvalitativa och effektiva grävmaskinstillbehör. ”Vi hittade en sådan partnern i Epiroc”, bekräftar Herbert Schiefer, teknisk chef på Ottl. De båda företagen har känt till och uppskattat varandra i åratal – det förnyade framgångsrika samarbetet kändes därför logiskt. CC 3700 underlättade arbetet på den stora byggarbetsplatsen. Under en period på nio månader var man tvungen att riva totalt 27 000 m3 byggnadsyta för att sedan bygga upp nya ytor av samma storlek i Taufkirchen. Även om de nya skolbyggnaderna, gympasalarna och aulorna i allmänhet hade samma utformning som de gamla skilde de sig åt vad gäller bland annat takkonstruktionernas höjd och typ, vilket innebar att det krävdes lämplig specialutrustning. Huvudbyggnaden bestod av en förstärkt skelettkonstruktion i betong med murverksfyllning. På grund av dess höjd på ca 18 m och den höga betongkvaliteten var man tvungen att hitta en kompromiss mellan grävmaskin och redskap. I det här fallet valde de ansvariga därför en Hitachi ZX 800-grävmaskin med lång räckvidd i kombination med Epirocs rivningskross CC 3700, som Ottl här använde för första gången. Tekniska chefen Herbert Schiefer är imponerad: ”Det visade sig vara helt rätt beslut. Betongen hade inte en chans mot CC 3700.” Den före detta gympasalen hade å andra sidan en särskild egenskap i form av en platt takkonstruktion, vilket måste beaktas särskilt under rivningsarbetet. Här användes en bandburen Hitachi ZX 300-grävmaskin med Epirocs kombinationssax CC 2500 och en CAT 336 med en CC 3300 för rivningsarbetet vilket gav goda resultat. Och tack vare den imponerande kvaliteten användes Epirocs multigripar och hydraulhammare även på den stora byggarbetsplatsen. Imponerande kvalitet – enastående service Epirocs produkter är en integrerad del av byggbranschen runtom i världen. Anledningen till detta demonstrerades återigen på ett imponerande sätt under rivningsarbetet i Taufkirchen. Trots att arbetet skedde mitt i ett bostadsområde garanterade de högkvalitativa redskapen en jämförelsevis låg buller- och vibrationsnivå för de boende i närheten. Demoleringssaxen CC 3700, imponerar tillsammans med de andra saxarna i sortimentet med sin modulära konstruktion, enkelt underhåll, snabba byten av universal-, stålklippnings- och pulveriseringskäftar samt en enastående kombination av hög krosskraft, korta cykeltider och hög tillförlitlighet. Enheterna kan roteras 360 grader vilket gör dem mycket enkla att hantera, och specialskyddsutrustning skyddar hydraulcylindern.

Loading...
Tekniska specifikationer för U-, S- och P-versionen

Bärare, viktklass

30 t - 50 t

Öppningscykel

3 Seconds

Stängningscykel

2,8 Seconds

Oljeflöde

220 l/min - 350 l/min

Arbetstryck

350 bar
Rotationsenhet
Universalversion (U)
Stålkapningsversion (S)
Pulveriserarversion (P)
  1. Vikten gäller endast för standardbärare. Eventuella avvikelser måste godkännas i samråd med Epiroc och/eller bärarens tillverkare före montering. 
  2. Kombinationssax med medelstor adapterplatta.

Fullständig information om måtten finns tillgänglig i säkerhets- och driftsinstruktionerna

Mer information

Betongsax CC 3700 S

Hydraulsax CC 3700 S med stålklippningskäftar

Hydraulisk sax CC 3700 P

Betongsax CC 3700 P med pulveriseringskäftar

0:00
|
Progress: 0%

HATCON Dina verktyg. Uppkopplade.

HATCON (uppkopplingar för hydraultillbehör) möjliggör maskinparkshantering på nästa nivå genom att övervaka drifttimmar, positioner och serviceintervall för dina verktyg. Genom att logga in på My Epiroc, antingen på datorn eller telefonen, får du tillgång till alla dina data och får meddelanden när det är dags för service. HATCON finns som fabriksmonterad eller eftermonterad sats för premium hydraulhammare och rotationsfräsar. Data från HATCON ger en ny nivå av kontroll. Det har aldrig varit enklare att se till att användningen fördelas jämnt, optimera transporter och öka drifttiden med förplanerade serviceavbrott. Med anslutna verktyg ökar effektiviteten och därmed även lönsamheten.
 GPS-funktionen är också bra för stöldskyddssystemet.
 Epiroc strävar ständigt efter att ge dig de lösningar du behöver för att lyckas idag och tekniken för att leda imorgon. Genom att lägga till HATCON i vårt erbjudande vill vi stärka din verksamhet och hjälpa dig att skydda din investering.

Loading...